2022 Decisions

2022 Decisions


* Chairpersons :

JB- Is-sur John Bencini
CC- Is-sur  Charles Cassar  
CCG- Avv. Charmaine Cristiano Grech
MD - Avv.  Marouska Debono
JD- Is-sur Joseph Delia
MF - Avv. Martin Fenech 
JG - Is-sur  Joe Gerada 
FM - Is-sur  Franco Masini 
AM - Avv. Anna Mallia
DP - Is-sinjura Doreen Parnis
JHP - Is-sur James H. Pearsall
ET - Is-sur Edmund Tabone 
GV - Avv. Geoffrey Vella
HW - Is-sur Harold Walls 
​​ ​​​ ​​​​​
Decision
Num​ber &
 Type​​​​​​​
​Date ​Parties ​Subject ​Chairperson*
Final
Decree
3632
​10/01/2022 Jonathan Micallef vs Air Malta p.l.c. u l-Union of Cabin Crew Members​ ​Alleged Discriminatory Treatment G.V.​
2791
​​Preliminary
​11/01/2022 Rebec​​​ca Fenech vs Charlene Friggieri eżerċitanti l-kummerċ ukoll taħt l-isem The Playhouse Childcare Centre​​ Alleged Unfair Dismissal​ D.P.​
Final
2792
12/01/2022​ Amanda Scerri vs MI Child Care Ltd​ Alleged Unfair Dismissal​ ​C.C.
Final
2793
13/01/2022​ Alfred Brincat vs Global Security & Co​​.​ Alleged Unfair Dismissal​​ ​E.T.
Final
2794
17/01/2022 Josephine Galea vs Malta Public Transport Services (Operations) Ltd​ Alleged Unfair Dismissal M.D.
Final
2795
​21/01/2022 Thomas Rosander vs Mr. Green Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal A.M.​
​​Final
Decree
3884
25/01/2022​ Brady Francis Scerri Sevasta vs AirX Jet Support Malta u bil-verbal tas-6 ta’ Novembru, 2020, l-isem tas-Socjeta’ ntimata ghandu jigi AirX Jet Support (Malta) Ltd​ Alleged Unfair Dismissal​ ​J.B.
Final
Decree
3995
28/01/2022​ Ivan Randelovic vs OSA Services Company Limited​ Alleged Unfair Dismissal​​ ​J.G.
Final
Decree
3835
31/01/2022​ Albert Gyorgy vs Crystal River Cruises Manning Limited​ Alleged Unfair Dismissal​​ ​J.P.
Final
Decree
3966
​1/02/2022 Av. Paul Gonzi bhala mandatarju specjali ta’ Lars Richard Palo vs Elitavia Malta Limited​​ ​Alleged Discriminatory Treatment & Unfair Dismissal​
​A.M.
2796
​​Preliminary
​7/02/2022 Leonard Farrugia vs STMicroelectronics (Malta) Ltd​​ ​Alleged Discriminatory Treatment​ M.D.​
Final
2797
​8/02/2022 Elaine Dimech vs Gordon Borg bhala ezercenti l-kummerc tad-ditta Gordon’s Butcher​​ Alleged Unfair Dismissal​​​​ ​G.V.
Final
2732
​9/02/2022 Doreen Saliba vs Foster Clark Products Ltd​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​ J.G.​
Final
Decree
3986
9/02/2022​ Simona Joachimsen vs Silex Power Limited​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​ ​F.M.
Final
Decree
3918
​11/02/2022 Ketema Legese Wogene vs Malta Public Transport Services (Operations) Ltd​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​ ​C.C.
​​Final
2798
​14/02/2022 Richard Sciberras vs Malta Tourism Authority​​​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​ J.P.​
​​Final
2799
​15/02/2022 Edmond Debono vs Malta International Airport plc​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​ ​D.P.
​​Final
2800
​17/02/2022 Alexander Cacciattolo vs Alexandra Palace Ltd​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​ ​E.T.
Final
Decree
4010
​17/02/2022 Phylissian Mohammed vs Retail Marketing Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​ E.T.​
Final
Decree
3461
​18/02/2022 Mary Grace Fenech vs Miller Distributors Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​ ​A.M.
Final
Decree
3684
​18/02/2022 Mary Grace Fenech vs Miller Distributors Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​ ​A.M.
2801
​​Preliminary
​24/02/2022 Maria Tizziana Balabanov Mizzi vs Virtu Ferries Ltd​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​ J.D.​
​​Final
2802
​02/03/2022 N/A vs Boston Trust Limited  Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​ ​F.M.
Final
Decree
3788
​03/03/2022 Tibi Arie vs Supreme Travel Ltd​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​ J.D.​
​​​Final
2803
​04/03/2022 General Workers’ Union vs Malta Freeport Terminals​ Allegation that Malta Freeport Terminals failed to return the grade and post Roger Grech in breach of the collective agreement​ ​J.G.
Final
Decree
3626
08/03/2022​ Helen Taylor vs 1. Cherry Ltd 2. Playcherry Ltd 3. Cherry Malta Limited 4. Cherry Gaming Ltd 5. Come On Malta Limited 6. Co-Gaming Limited 7. Cherry AB PUBL ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​ C.C.​
Final
Decree
3627
08/03/2022​ Hodge Gemma Catherine vs 1. Cherry Ltd 2. Playcherry Ltd 3. Cherry Malta Limited 4. Cherry Gaming Ltd 5. Come On Malta Limited 6. Co-Gaming Limited 7. Cherry AB PUBL Alleged Unfair Dismissal​ C.C.​
Final
Decree
3628
08/03/2022​ Guillod Philippe vs 1. Cherry Ltd 2. Playcherry Ltd 3. Cherry Malta Limited 4. Cherry Gaming Ltd 5. Come On Malta Limited 6. Co-Gaming Limited 7. Cherry AB PUBL​ Alleged Unfair Dismissal​ C.C.​
Final
Decree
3669
​08/03/2022 Charlene Friggieri ezercitanti l-kummerc ukoll taht l-isem The Playhouse Childcare Centre​​ Alleged Unfair Dismissal​​ ​D.P.
Final
Decree
3894
​09/03/2022 Schermer Voest Thomas vs RS 2 Software plc​ Alleged Unfair Dismissal​​ ​C.C.
​​​​Final
2804
10/03/2022​ Saviour Sciberras vs Elmo Insurance Ltd.​​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​ ​H.W.
​​​​Final
2805
11/03/2022​ ​Antoinette Bianchi vs Air Malta p.l.c​ Alleged Unfair Dismissal​​​​ J.G.​
​​​​Final
2806
​11/03/2022 Perit Andrew Ellul vs Fondazzjoni ghall-Iskejjel ta’ Ghada​ ​Alleged Constructive Dismissal​​​​​ A.M.​
Final
2807
​14/03/2022 ​Olivia Ann Camilleri vs HSBC Bank Malta plc​ ​Alleged Discriminatory Treatment & Constructive Dismissal​ ​M.F.
Final
2808
​16/03/2022 Miriam Garcia Medina vs Plan 17 Limited​​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​ ​F.M.
Final
2811
​16/03/2022 Nebojsa Vujakovic vs Bilom Construction Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​ J.G.​
2809
​​Preliminary
18/03/2022​ Louis Gouder vs Malta International Airport plc​​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​ J.B.​
Final
Decree
3949
​18/03/2022 Rory Dixon vs Maleth Aero AOC Limited​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​ A.M.​
Final
Decree
3741
​22/03/2022 Nielsen Libyeth Avila Rovelo vs G M International Services Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​ ​H.W.
Final
Decree
3996
​22/03/2022 Philip Borg vs Phoenicia Hotel Company Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​ D.P.​
​​Final
2810
​23/03/2022 Alessandro Luigi Giampaolo Nati vs BStarters Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​ C.C.​
​​Final
2812
29/03/2022​ Salvatore Sicurella vs Antonio Camilleri f’ismu proprju u in rapprezentanza ta’ ‘Antonio’s Barbershop’​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​ ​D.P.
Final
2813
29/03/2022​ Kenneth Abela vs Engineering Resources Limited​ ​Alleged Discriminatory Treatment​ G.V.​
2814
​​Preliminary​​
7/04/2022​ Joseph Gatt vs Steward Malta Personnel Limited u bil-verbal tas-17 ta’ Frar, 2022 ghandu jigi sostitwiet ghal Steward Malta Management Ltd​​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​ ​E.T.
Final
2815
​8/04/2022 Anthony Gambin vs Kandja Construction Ltd​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​ ​J.G.
Final
2816
19/04/2022​ ​Simon Grima vs Fork & Night Ltd​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​ D.P.​
Final
2817
19/04/2022​ Mark Grima vs Fork & Night Ltd Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​ D.P.​
Final
2818
​21/04/2022 Christopher Stanley vs Roger Satariano & Sons Ltd​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​ ​E.T.
Final
2819
​27/04/2022 Joseph Mallan vs Kalkara Boatyard Co. Ltd​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​ ​F.M.
Final
2820
27/04/2022​ Carlos Gauci vs Busy Bee Manufacturing Limited​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​ ​F.M.
Final
Decree
3928
​27/04/2022 Joseph Zerafa vs Catania Fisheries Ltd​​​ A​lleged Discriminatory Treatment & Constructive Dismiss​​al​​ ​C.C.G.
Final
2821
​6/05/2022 Roseanne Zerafa Le-Gros vs Jing Sun​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​ A.M.​
Final
2822
11/05/2022​ Francesca Busuttil vs Laguna Marina Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​ F.M.​
Final
2823
​11/05/2022 Pierre Portelli vs PlayAttack Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​ F.M.​
Final
2824
​12/05/2022 Jonathan Rafal Jan Bryslawski vs Rhinoceros Operations Limited​​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​​​ E.T.​
Final
2825
​16/05/2022 Corinne Vella vs Cieffe Projects Ltd​​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​J.P.
Final
2826
​17/05/2022 Marc Day vs Evolution Malta Limited​​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​​​​​ G.V.​
Final
Decree
4009
​17/05/2022 Leeshin Company Limited vs Sunghwan Kim​​ Alleged Breach of Contract​ ​J.P.
Final
Decree
4054
​19/05/2022 Jambu Sherpa vs Garam Masalaa Ltd​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ J.D.​
F​inal
2827
​30/05/2022 ​N/A vs Av Dr Peter Grech fil-kwalita’ tieghu bhala Chairman u in rapprezentanza tal-Financial Intelligence and Analysis Unit, agenzija stabbilita ai termini tal-Kap 373 tal-ligijiet ta’ Malta u li b’digriet data 9 ta’ Novembru, 2020 minflok l-Av Dr Peter Grech ghandu jkun hemm Jesmond Gatt Alleged Unfair Dismissal and Alleged Discriminatory Treatment ​M.F.
F​inal
2828
2/06/2022​ Pau Poveda Pintor vs Govinda Yoga Ltd​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ J.D.​
F​inal
2829
2/06/2022​ Manuela Mitovska vs Bernard Zammit (Horizon Restaurant)​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​E.T.
F​inal
2830
2/06/2022​ Saviour sive Salvu Sammut vs General Workers Union​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ H.W.​
​​F​inal
2831
​3/06/2022 Jason Aquilina vs Go plc​ ​​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​J.B.
F​inal
2832
1​​3/06/2022 Mario Gauci vs Sata Bank plc u Ernst & Young Ltd​​ A​​lleged Discriminatory Treatment & Constructive Dismiss​​al​
​M.D.
F​inal
2833
​​13/06/2022 Marisa Saliba vs Sata Bank plc u Ernst & Young Ltd​ ​Alleged Discriminatory Treatment & Constructive Dismissal​ M.D.​
F​inal
2834
13/06/2022​ Kirsty Formosa Frendo vs Sata Bank plc u Ernst & Young Ltd​​ A​lleged Discriminatory Treatment & Constructive Dismiss​​al
​M.D.
F​inal
2835​​
​​13/06/2022 David Mercieca vs Korporazzjoni EneMalta​ A​lleged Discriminatory Treatment​ ​M.D.
​​​F​inal
2836
15/06/2022​ Sandro Muscat vs Port Logistic Operation Ltd​ ​​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ C.C.​
​​​F​inal
2837
​15/06/2022 Simon John Xuereb vs Kane LPI Solutions (Malta) Limited ​​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ C.C.​
Final
Decree
3956
20/06/2022​ ​Fikriye Ezgin Ismail vs NetEnt Products Services Ltd & Evolution Gaming Malta Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ J.B.​
​​​​F​inal
2767
​24/06/2022 Philippe Jean Guillaut vs Hosi Malta Limited​​ ​​​Alleged Unfair Dismissal​ J.G.​
​​​​F​inal
2838
​24/06/2022 A. Falzon Energy Projects Limited​ vs Bojana Klechkaroska​ ​Alleged Breach of Bontract of Employment ​J.G.
F​inal
2839
12/07/2022​ Kevin Pulis vs Defiant Commercial Limited​ Alleged Unfair Dismissal​​​ ​G.V.
F​inal
2840
12/07/2022​ Christopher Mifsud vs Giana G Limited​ Alleged Unfair Dismissal​​ ​D.P.
Final
Decree
3992
14/07/2022​ Dr Ann Bugeja bhala mandatrici specjali tal-assenti David Del Piero vs Comlux Malta Limited​ Alleged Unfair Dismissal​​​ ​C.C.
Final
2750
20/07/2022​ Mario Farrugia vs Signal 8 Security Services Malta Limited​ Alleged Unfair Dismissal​​​​ ​J.G.
Final
2841
​26/07/2022 Patrick Borg Cardona vs Enemalta plc​​ Allegation of Abusive and Arrogant Behavior and Victimization​ G.V.​
Final
2842
​9/08/2022 David Magro vs HSBC Bank Malta plc​ A​lleged Discriminatory Treatment & Constructive Dismiss​​al​​ ​G.V.
Final
Decree
4043
​19/08/2022 Alexandra Zammit vs EMY’s Enterprises Limited​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​ ​F.M.
​​Final
2843
9/09/2022​ Kimberly Agius vs Flower Sales Limited​​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​ J.B.​
Final
2844
16/09/2022​ Joseph Aquilina vs Golden Harvest Manufacturing Company Ltd​​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​ ​J.G.
Final
2845
​20/09/2022 Natalia Pysar vs DAZ Company Ltd​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​ ​H.W.
2846
​​Preliminary
​22/09/2022 Marianne Scicluna Lauri vs Ministru Ghall-Edukazzjoni u Avukat ta’ l-Istat​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​ H.W.​
Final
Decree
3848
28/09/2022​ Priscilla Farrugia vs Lawrence Zammit a nom tieghu u in rapprezentanza ta’ Modern Discount Store​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​ ​C.C.
Final
Decree
4065
28/09/2022​ Gismond sive Jesmond Attard vs Tal-Lira Hotels Limited​ ​​Alleged Discriminatory Treatment C.C.G.​
Final
2847
29/09/2022​ Lucianne Vella vs OIA Services Limited​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​ ​H.W.
Final
2848
​4/10/2022 Perrine Maire-Louise Lydie Eulalie Bourgeais vs Sara Grech Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​ H.W.
Final
2849
​5/10/2022 James D’Anastas vs Wembley Stores Company Limited​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​ ​C.C.G.
Final
2850
​5/10/2022 James D’Anastas vs Wembley Stores Company Limited​​ Alleged Illegitimate and Abusive Behavior​ C.C.G.​
Final
2851
​5/10/2022 Andrew Axiaq, Colin Bonnici, Keith Bugeja, Mark Philip Cassar, Bernard Cutajar, Luka Fenech, Joseph Galea, Ray Magri, Marisa Micallef, Mioara Roventa, Mark Savona, Elena Schembri, Glen Slattery, Keon Vella u b’digriet datat 09 ta’ Frar, 2022 Jamie Luke Bartolo, Emanuel Parascandalo, Mark Defelice, Gordon Lungaro, Aaron Demanuele u Christian Ioan Panzariu ġew awtorizzati jintervjenu fil-każ in statu et terminis. vs L-Awtorità għat-Trasport f’Malta​ ​Alleged Discriminatory Treatment C.C.G.​
Final
2852
5/10/2022​ Anthony Mansueto, Frau Emiliano, Carmel Lia, Juanito Zammit, Bjorn Cassar Simmonds, Jonathan Farrugia, Darren Cuschieri u Andy Borg vs L-Awtorità għat-Trasport f’Malta​ Alleged Discriminatory Treatment​ C.C.G.​
Final
2853
6/10/2022​ Michelle Hili vs Bay Street Hotel Complex Limited​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​ ​J.D.
Final
2854
6/10/2022​ Cheneen Cherie Coustas vs M Spa Limited and Myoka Limited​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​ J.D.​
Final
2855
​6/10/2022 Jesmond Micallef vs Air X Charter Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​ J.D.​
2856
​​Preliminary
​7/10/2022 Dimitrios Spyropoulos Maragkos vs Augusta Technoservices Ltd​​​ Alleged Unfair Dismissal​​ J.B.​
Final
2857
10/10/2022​ Geoffrey Pearce vs Evolution Malta Limited Alleged Discriminatory Treatment​ M.D.​
​​Final
2858
​10/10/2022 Florin Coseraru vs Bank of Valletta P.L.C. Alleged Victimisation​ M.D.​
Final
2859
10/10/2022​ Marja Alice Alves de Sa Cardoso Semana sive Maria Cardoso vs JZT Investments Company Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​ ​M.D.
Final
2860
​12/10/2022 Mildred Marmarà u Yvonne Penza vs The Nuance Group (Malta) Ltd​ ​​Alleged Discriminatory Treatment​ C.C.G.​
Final
Decree
4089
13/10/2022​ Nadine Penza vs Oliver Borg u Jean Paul Cascun Ezercitanti fil-kummerc bl-isem ta’ J’Oli​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​ E.T.​
Final
2861
​14/10/2022 Graziella Schembri Adami vs Sister Bernardette Galea fil-kapacita taghha bhala Provincjal Superjuri tal-Iskejjel ta’ St. Joseph​ Alleged Discriminatory Treatment​ ​A.M.
Final
2862
17/10/2022​ Duncan Buhagiar vs Multivend Services Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​ ​M.D.
Final
2863
17/10/2022​ General Workers’ Union vs Actavis Limited​​ Alleged Unpaid Bonuses​​ M.D.​
Final
Decree
3975
3/11/2022​ Federico Livi vs Bjorn Mario Buhagiar​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​ ​C.C.
Final
2865
18/11/2022​ Vanessa Azzopardi vs Maitland Malta Limited​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​ J.B.​
Final
2866
​22/11/2022 Johnny Cesare vs Cancu Coaches Ltd​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​ G.V.​
Final
Decree
3896
22/11/2022​ The Union of Cabin Crew vs Air Malta plc​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​ M.F.​
Final
2867
23/11/2022​ Jean Paul Attard vs HSBC Bank Malta plc​​​ ​Alleged Discriminatory Treatment and Unfair Dismissal​
C.C.G.​
Final
Decree
3961
24/11/2022​ Biljana Delmar vs Mellieha Holiday Centre Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​ J.D.​
Final
2868
​29/11/2022 Ioannis Katakis vs Pinnacle Gaming Group Limited u bil-verbal tat-22 ta’ Lulju, 2021 l-isem tas-Socjeta’ intimata’ huwa IZI Group Plc​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​ H.W.​
Final
2869
​1/12/2022 Martha Vassallo vs Health Services Group Limited​ ​Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​ H.W.​
Final
Decree
4073
1/12/2022​ Union of Professional Educators vs L-Università ta’ Malta​​​ Request for key knowledge within the Child Care Services of the University of Malta​ J.D.​
2870
​​Preliminary
2/12/2022​ Albert Cassar vs Enemalta Corporation u b’digriet tal-5 ta’ Mejju 2017, Engineering Resources Ltd assumiet l-atti tal-kawza Aallegation of Pay Gap from 2010 to 2013 ​A.M.
Final
2871
​6/12/2022 Henry Hank Aquilina vs Simonds Farsons Cisk plc​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​ H.W.​
​​Final
2872
7/12/2022​ Asrat Teshome Million vs Greens Supermarket Ltd​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​
F.M.​
Final
2873
​14/12/2022 AB vs BC​​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​ ​G.V.
​​Final
2874
​15/12/2022 Cedric Cassar vs Malta International Airpot plc.​ Alleged Unfair Dismissal​​​​​​​​​​​​​ H.W.​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​