Perjodu ta' Probation

Perjodu ta' Probation


faqs.png

​ ​​ ​​ ​
PERJODU TA' PROBATION
Deskrizzjoni​​
​Il-probation huwa perjodu stabbilit fil-bidu tal-impieg li matulu l-impjegat/impjegata jiġi/tiġi evalwat/evalwata minn min iħaddem għall-adattabilità tiegħu/tagħha għax-xogħol u l-impjegat/impjegata jiddeċiedi/tiddeciedi jekk iridx/tridx ikompli/tkompli l-impieg tiegħu/tagħha f'dak ix-xogħol partikolari.​​​
Mistoqsijiet ​​Tweġibiet​​
Kemm idum il-perjodu ta' prova? L-ewwel sitt xhur ta’ impieg jikkostitwixxu l-​perjodu ta' prova. Il-partijiet jistgħu madankollu jaqblu għal terminu iqsar. Fil-każ ta' kuntratt ta' servizz, jew ftehim kollettiv, fir-rigward ta' impjegati li għandhom karigi tekniċi, eżekuttivi, amministrattivi jew maniġerjali u li l-pagi tagħhom huma mill-inqas id-doppju tal-paga minima stabbilita f'dik is-sena, tali perjodu ta' prova huwa ta' sena sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor (għal perjodu iqsar).​
​L-impieg jista' jiġi tterminat matul il-perjodu ta' prova? ​Waqt il-prova, kull parti tista' ttemm l-impieg mingħajr ma tagħti raġuni, sakemm jingħata avviż ta' ġimgħa jekk l-impieg ikun qabeż xahar. Madankollu, fil-każ li ttemm l-impieg ta' impjegata tqila matul il-prova, min iħaddem/tħaddem huwa/hija obbligat/obbligata li jagħti/tagħti r-raġunijiet bil-miktub biex jiġġustifika/tiġġustifika li t-tkeċċija mhix relatata mal-kundizzjoni tal-impjegata.
Jista' jiġi estiż perjodu ta' prova?​ Il-perjodu ta' prova ma jistax jiġi estiż lil hinn mill-perjodu massimu permess mil-liġi. Fejn min iħaddem/tħaddem u l-impjegat/impjegata jaqblu għal perjodu iqsar, tali perjodu jorbot bil-liġi u jista' jiġi estiż biss sal-limitu massimu kkontemplat bil-liġi jekk iż-żewġ partijiet jaqblu li jagħmlu hekk.

​DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta, 
VLT 1121
Ara l-mappa​
 Tele​fon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem
 Email