Festi Nazzjonali u Pubbliċi

Festi Nazzjonali u Pubbliċi


faqs.png
​​Xogħol fil-Festi Nazzjonali u Pubbliċi
Deskrizzjoni
Rati ta' remunerazzjoni matul il-Festi Nazzjonali u Pubbliċi.​
Mistoqsijiet
​Twegibiet
Min iħaddem/tħaddem jista'/tista' jobbliga/tobbliga impjegat/impjegat biex jaħdem/taħdem festa pubblika? ​Sakemm ir-regolamenti fir-rigward tal-perjodi ta’ mistrieħ jiġu osservati, l-impjegat/impjegata jista'/tista’ jkun/tkun obbligat/obbligata li jaħdem/taħdem festa pubblika u jitħallas/titħallas skond ir-rati applikabbli bil-liġi.

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta, 
VLT 1121
Ara l-mappa​
 Tele​fon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem
 Email