Mistoqsijiet Mistoqsija ta' Spiss

Mistoqsijiet Mistoqsija ta' Spiss


faqs.png
SEZZJONIJIET
​ ​​ ​​  ​Pagi​​​
  TMIEM TAL-IMPIEG​​​ ​
  BIDU TA' IMPIEG ĠDID​​
  Perjodu ta' Probation​​
  Kuntratt ta' Servizz  ​
​ ​
  FESTI NAZZJONALI U PUBBLIĊI​​ ​
  LEAVE
  SIGĦAT TAX-XOGĦOL
  Ksur tal-Kundizzjonijiet tal-Impieg​​

​DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta, 
VLT 1121
Ara l-mappa​
 Tele​fon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem

 Email