Resource Pack

Resource Pack

Ir-Resource Pack huwa għodda ideali għal kull min hu involut fl-immaniġjar tar-Riżorsi Umani, għaliex jiffaċilita l-identifikazzjoni tal-intitolamenti minimi u l-pagi marbutin mas-settur partikolari li l-kumpanija  topera fiħ.
 
   
​​​​​​​Resource Pack Image

2017​
2019​
2020​
​              2021
​              2022
    ​2023​
2024​​DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem​

 Email
info.dier@gov.mt