Dokumenti Meħtieġa

Dokumenti Meħtieġa


​» Karta tal-identità

 
» Kuntratt tas-servizz
 
» Formola mill-Jobsplus dwar il-bidu u t-tmiem tal-impieg jew il-history sheet
 
» FS3
 
» Dikjarazzjoni dwar il-full and final settlement
 
» Kopji mill-kotba tal-irċevuti – jekk disponibbli (fil-każ ta’ kummisjonijiet)
 
» Ittra tal-ingaġġ
 
» Ċertifikati mediċi
 
» Rekords ta’ sahra
 
» Payslips tal-paga
 
» Prova ta’ terminazzjoni – Ittra tar-riżenja u/jew dikjarazzjoni tal-prinċipal (fil-każ ta’ terminazzjoni)
 
» Rekords tal-attendenza
 
» Rekords tal-leave

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem
 Email