Talba għall-Informazzjoni

Talba għall-Informazzjoni


Id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg jipprovdi l-informazzjoni kollha rigward il-kundizzjonijiet tax-xogħol lill-pubbliku ġenerali. Il-klijenti huma mħeġġa jiċċekjaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol kif indikati f’din il-website. L-informazzjoni kollha ppubblikata tirrifletti ilmenti komuni u hija sors ta’ informazzjoni kemm għall-impjegat kif ukoll għall-prinċipal.

 
Tista’ tingħata informazzjoni wkoll billi żżur personalment l-uffiċċju tad-Dipartiment jew permezz tat-telefown jew e-mail. L-uffiċjali tal-customer care fit-taqsima tal-Enforcement huma lesti jgħinuk u jtuk l-informazzjoni li teħtieġ.
 
» Il-ħinijiet tal-ftuħ huma:
​​
  ​​​Sajf (16 ta’ Ġunju – 30 ta’ Settembru )​ ​08:00 hrs – 12:00 hrs (nofsinhar)
  Xitwa (1 t’Ottubru - 15 ta’ Ġunju) barra kull nhar ta' Erbgħa ​08:00 hrs – 15:30 hrs
​  Fix-Xitwa kull nhar ta' Erbgħa (1 t'Ottubru - 15​ ta' Ġunju) ​08:00 hrs – 12:00 hrs (nofsinhar)

Kull informazzjoni tiġi provduta skont kif stipulat fl-Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali filwaqt li tkun meqjusa il-prattika tal-kwistjoni.
 ​DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem
 Email