Leave tal-Adozzjoni

Leave tal-Adozzjoni


​Dan il-leave huwa regolat mill-Ordni ta’ Standard Nazzjonali dwar il-Leave tal-Adozzjoni (LS 452.111​). Dan il-leave għandu l-iskop illi jissalvagwardja id-drittijiet tal-impieg tal-impjegati li jkunu addottaw wild imma ma japplikax fil-każ ta’ adozzjonijiet fejn il-persuna li qed tiġi addottata hija l-wild naturali ta’ wieħed mill-ġenituri.

Impjegat li huwa ġenitur ta’ tifel jew tifla adottat jew adottata għandu jkun intitolat għal perjodu mhux interrott ta’ tmintax-il ġimgħa leave meta tifel jew tifla jkun adottat jew tkun adottata u talleave għandu jibda mid-data meta t-tifel jew it-tifla jgħaddi jew tgħaddi fil-kura u kustodja tal-ġenitur jew ġenituri adottivi permezz ta’ sentenza ta’ qorti fil-pajjiż tal-oriġini. 

Impjegat  li  qiegħed  fuq leave tal-adozzjoni għandu jkun intitolat għall-ewwel erbatax-il

ġimgħa ta’ leave tal-adozzjoni b’paga sħiħa iżda jekk l-impjegat jagħżel li jagħmel użu minn xi  leave tal-adozzjoni addizzjonali li jkun aktar minn erbatax-il ġimgħa, il-prinċipal m’għandux ikun obbligat li jħallas paga għal dawk il-ġimgħat ta’ leave tal-adozzjoni li jkun aktar mill-imsemmija erbatax-il ġimgħa, mingħajr preġudizzju għal kull benefiċċju relevanti fir-rigward ta’ xi perjodu ta’ leave tal-adozzjoni li jkun aktar minn erbatax-il ġimgħa skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali li l-impjegat jista’ jkun intitolat għalih jekk jagħżel li jagħmel użu mil-leave tal-adozzjoni li jkun aktar mill-erbatax-il ġimgħa imħallsin 

Fil-każ ta’ ġenitur waħdu, il-leave tal-adozzjoni għandu jitgwada minn dak il-ġenitur. Fil-każ ta’ aktar minn ġenitur wieħed:

(i)               Jekk ġenitur wieħed ikun fl-impieg fid-data tal-adozzjoni tat-tifel jew tifla, jitgawda minn dak il-ġenitur;

(ii)              jekk iż-żewġ ġenituri huma fl-impieg, sew jekk ma’  prinċipali  differenti  sew  jekk  mal-istess prinċipal, fil-ġurnata tal-adozzjoni tat-tifel jew tifla, kull ġenitur għandu jkun intitolat għal parti tal-leave tal-adozzjoni skont  kif  maqbul  bejniethom  permezz  ta’ftehim bil-miktub.

 ​Kull  impjegat  li  jkun  bi  ħsiebu  jitlob  il-leave tal-adozzjoni għandu javża lill-prinċipal bil-miktub bid-data ta’ meta jkun ser jibda dan il-leaveIn-notifika msemmija għandha tinkludi  dikjarazzjoni  bil-miktub  maħruġa  mill-aġenzija  akkreditata  tal-adozzjoni  tal-impjegat li tiċċertifika li ġiet appuntata data għas-smigħ dwar il-każ tal-adozzjoni fil-qorti tal-pajjiż tal-oriġini. Din in-notifika għandha tingħata  lill-prinċipal  mill-inqas  ġimgħatejn  qabel jibda  l-leave tal-adozzjoni,  sakemm  dan  ikun raġonevolment prattikabbli.

 

Għall-aktar informazzjoni żur hawn​. ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fl- 27/07/2020. 

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
(+356)21224245/6​​

 Email