Leave tal-Ġenituri

Leave tal-Ġenituri


Kemm ħaddiema rġiel kif ukoll nisa għandhom id-dritt individwali li jingħataw leave tal-ġenituri bla ħlas fil-każ ta' twelid, adozzjoni,  fostering jew kustodja legali ta' tifel biex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb dak il-wild għal perjodu ta' erba' xhur sakemm jagħlaq l-età ta' tmien snin. Leave tal-ġenituri jista' jitgawda fil-perjodi stabbiliti ta' kull xahar.

Impjegati għandu jkollhom mill-inqas 12-il xahar servizz kontinwu mal-prinċipal biex ikunu eliġibbli biex japplikaw għal Leave tal-ġenituri, sakemm perjodu iqsar ma jkunx ġie miftiehem.

Il-bilanċ tal-leave tal-ġenituri tal-impjegat jiġi trasferit għall-impjieg ġdid. L-impjegat ma jkunx intitolat għal leave tal-ġenituri ġdid.

 
​​​​​​​​​​​​​​​​

Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fl-12/05/2020.