Leave tal-Ġenituri

Leave tal-Ġenituri


Kemm ħaddiema rġiel kif ukoll nisa għandhom id-dritt individwali li jingħataw leave tal-ġenituri fil-każ ta' twelid, adozzjoni,  fostering jew kustodja legali ta' tifel biex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb dak il-wild.

L- intitolament tal- leave tal- ġenituri huwa ta’ erba’ (4) xhur għal kull ġenitur sakemm it-tifel jew tifla jagħlqu t-tmien (8) snin.

Jekk impjegat ikun qed jibbenefika mill-parental leave qabel it-2 ta ’Awwissu 2022, dan ifisser li t-twelid seħħ qabel it-2 ta’ Awwissu 2022, u b’ hekk japplikaw l-4 xhur mhux imħallsa. Drittijiet ġodda għal-leave tal-ġenituri daħlu fis-seħħ għat-twelid/adozzjonijiet li seħħew mit-2 ta ’Awwissu 2022.​

Il-leave tal-ġenituri għandu jitħallas għall-perjodu ta’ xahrejn (2) ( 8 ġimgħat), bl-istess rata stabbilita għall-intitolament għall-benefiċċjutal-mard  taħt  l-Att  dwar  is-Sigurtà  Soċjali,  u għandu jittieħed f’ perjodi tal- inqas ġimgħatejn.

Kif jitħallas il- leave tal- ġenituri għal kull ġenitur jiddependi skont l- età tal- wild jew l- ulied illi għalihom applikaw għal- leave tal- ġenituri, u għandu jitħallas  b’ dan il- mod:

(a) Jekk il- wild jew l- ulied illi għalih jew għalihom ingħata l- leave tal- ġenituri ma jkunx għadu jew għadhom , għalaq jew għalqu l- erba’ (4) snin = jitħallas ħamsin fil-mija (50%) tal-intitolament (4 ġimgħat);

 (b) Jekk il- wild jew l- ulied illi għalih jew għalihom ingħata l- leave tal- ġenituri jkun  jew ikunu  għalaq jew għalqu l- erba’ snin (4), iżda ma jkunx għadu jew għadhom , għalaq jew għalqu l- età ta’ sitt (6) snin = jitħallas ħamsa  u  għoxrin  fil-mija  (25%)  tal-intitolament (ġimagħtejn);

 (ċ) Jekk il- wild jew l- ulied illi għalih jew għalihom ingħata l- leave tal- ġenituri jkun  jew ikunu  għalaq jew għalqu sitt snin (6), iżda ma jkunx għadu jew għadhom , għalaq jew għalqu l- età ta’ sa  tmien (8) snin =  jitħallas ħamsa  u  għoxrin  fil-mija  (25%)  tal-intitolament (ġimgħatejn).

Fil- każ  ta’  leave tal-ġenituri  illi  jingħata  lil foster  carers, ir-rata  ta’  pagament  għandha  tkun  kif spjegat hawn fuq, iżda l-pagament jingħata għal kull ġenitur illi  japplika  għal-leave  tal-ġenituri  u  mhux  għal  kull  wild  li jiġi fostered.

 

Il- ħaddiem irid ikun ilu jaħdem mal-istess prinċipal għal perjodu kontinwu ta’ mill-anqas tnax (12)-il xahar sabiex ikun eliġibbli biex japplika għal- Leave tal- Ġenituri, sakemm perjodu iqsar ma jkunx ġie miftiehem.

 

ll- prinċipal obbligat iżomm rekord tal-leave tal-ġenituri mogħti lil kull ħaddiem.  

Il- ħaddiem jista’ jagħmel talba bil- miktub sabiex jingħata rendikont ta’ din l- informazzjoni. Ir- rikjesta tista’ ssir ukoll wara t-terminazzjoni tal-impjieg. Il- prinċipal għandu jgħaddi dikjarazzjoni bil-miktub tal-leave fi żmien ġimagħatejn (2) mit-talba.

 

Dan id-dritt huwa rregolat mir- Regolamenti tal-2022 dwar il-Bilanċbejn ix-Xogħol u l-Ħajja privata għall-Ġenituri u għall-Persuni li jindukraw​.


​​​​​​​

Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fl-12/05/2020.