Bonus u Allowance ta’ kull Ġimgħa

Bonus u Allowance ta’ kull Ġimgħa

​Bonus Statutorju


Il-bonus statutorju sħiħ pagabbli kull sitt xhur huwa kif ġej:
 
Fl-aħħar t​a​​’ Ġunju  €135.10
 Mill-15 sat-23 ta’ Diċembru €135.10

Meta jiġi kkalkulat parti mill-bonus -  jista’ jinħadem fuq € 0.74 għal kull ġurnata kalendarja inklużi s-Sibtijiet u l-Ħdud.
 

Allowance ta’ kull ġimgħa
 
L-Allowance ta’ kull ġimgħa sħiħa statutorja pagabbli kull sitt xhur hija kif ġej:

 Fl-aħħar ta' Marzu €121.16
Fl-aħħar ta' Settembru €121.16​
                        
Meta tiġi kkalkulata parti mill-allowance ta' kull ġimgħa - din jammonta għal € 4.66 għal kull ġimgħa ta' xogħol, jew proporzjon minnha.

​Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fl-10/04/2019.

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem
 Email