Paga Minima Nazzjonali

Paga Minima Nazzjonali

Kemm hi l-paga minima tas-sena kurrenti?

Għas-sena 2024il-paga minima nazzjonali fil-ġimgħa ta’ impjegati whole-time hi:


 Età ta’ 18-il ​sena u aktar​​​​​ ​€​​213.54*
 ​Età ta’ 17-il sena €206.76​
 ​Taħt is-17-il sena ​€203.92​
Jeżistu pagi minimi oħra li huma applikabbli għal xogħlijiet differenti f’setturi industrijali speċifiċi. Kull impjegat huwa intitolat għal bonus statutorju u l-weekly allowance.

*Ftehim Nazzjonali dwar il-Paga Minima Nazzjonali ffirmat mill-Imsieħba Soċjali fil- 25 t’ Ottubru 2023 u effettiv permezz tal- Avviż Legali :

Ix- xenarji t’ hawn taħt jinkludu eżempji sabiex jinftiehem aħjar il- kunċett tal- implimentazzjoni tal- Paga Minima Nazzjonali

Xenarju 1​ ​​​​
2023 Paga Minima Nazzjonali​ ​​                 ​ ​€192.73​
2023 Paga mogħtija lill- impjegat ​​
​​€216.00 ​​
​​​​​​​​​Fl- 2023, l- impjegati rċevew paga ogħla mill- paga minima nazzjonali għal dik is- sena.
​Pagi skont il- ftehim il- ġdid
​COLA ​Paga għal 2024
Fl- 2024
​€12.81 fil- ġimgħa​ ​€228.81                       ​

F’ dan il- każ, il- paga tal- impjegat fl- 2023 kienet diġà ogħla mill- paga minima nazzjonali tal-2024 skont l- emendi.

Għalhekk, l- impjegat huwa intitolat biss għall- COLA tal- 2024. Il- COLA tkun miżjuda mal- paga

bażika.
  
Xenarju 2
2023 Paga Minima Nazzjonali​                ​ ​€192.73​
​2023 Paga mogħtija lill- impjegat ​​  ​​€196.00 ​​
2024 Paga Minima Riveduta bil- COLA
​​€208.81
​2024 Paga Minima Nazzjonali ​€213.54

F’ dan il- każ, il- paga tal- impjegat fl- 2023 kienet ogħla mill- Paga Minima Nazzjonali tal- 2023Madankollu, hija inqas mill- Paga Minima Nazzjonali tal- 2024. 

Għalhekk, l- impjegat ikun intitolat għall- COLA tal- 2024, u pro-rata tas- suppliment ta’ 8 ewro li kien miżjud fuq il- paga minima, sabiex l- impjegati ikunu f’ livell mal- pagi minimi tal- 2024.​

Pagi skont il- ftehim il- ġdid 
​COLA ​Paga għal 2024​​​
Fl- 2024
​€12.81 fil- ġimgħa
€208.81                      ​
​Suppliment pro-rata (biex ikopri d- differenza għal- paga minima tal- 2024)​ €4.73 fil- ġimgħa​
​€213.54

Xenarju 3
2023 Rata Minima fis- Siegħa                   ​ ​€4.82​
2023 Rata fis- Siegħa mogħtija lill- impjegat  ​​€6.00 ​​
​2024 Rata Minima fis- Siegħa ​​€5.34

F’ dan il- każ, ir- rata fis- siegħa tal- impjegat fl- 2023 kienet ogħla mir- rata minima fis- siegħa tal-2023.

Għalhekk, l-impjegat huwa intitolat biss għar- rata tal- COLA fis- siegħa li hija €0.32.

​Pagi skont il- ftehim il- ġdid 
2023 €6.00 fis- siegħa
​2024 ​€6.32 fis- siegħa


Xenarju 4
2023 Rata Minima fis- Siegħa                  ​ ​€4.82​
2023 Rata fis- Siegħa mogħtija lill- impjegat    ​​​€4.90  ​​
2024 Rata Minima fis- Siegħa
​​€5.34

F’ dan il- każ, ir- rata li kienet mogħtija fis- siegħa lill- impjegat fl- 2023 kienet ogħla mir- rata minima fis- siegħa tal- 2023.

Madankollu, hija inqas mir- rata minima fis- siegħa stabbilita għall- 2024.

Għalhekk, l- impjegat huwa intitolat għar- rata tal- COLA fis- siegħa ta’ €0.32, u pro-rata fis-Siegħa tas- suppliment tat- 8 ewro skont il- Paga Minima Nazzjonali tal- 2024.

Pagi skont il- ftehim il- ġdid 
2023 ​€4.90 fis- siegħa
2024 bil- COLA (€0.32)​ ​€5.22 fis- siegħa
​​​Suppliment pro-rata
(biex ikopri d- differenza għar- rata minima fis- siegħa
tal- 2024
​€0.12 fis- siegħa
​2024 bil- COLA u pro-rata tas- suppliment ​€5.34 fis- siegħa​

Impjegati Part-Time 

Il-paga minima nazzjonali ta' impjegati part-time għandha tiġi kkalkulata pro-rata bl-istess rata fis-siegħa ta’ impjegat whole-time komparabbli skont l-Ordni li Tirregola l-Pagi (WRO). F'każijiet fejn il-WRO ma tkunx applikabbli, il-pro-rata tiġi kkalkulata permezz  tal-użu tal-Paga Minima Nazzjonali fil-ġimgħa applikabbli għal impjegat whole-time komparabbli, diviża b’erbgħin.
 
Fejn tapplika l-WRO: 
Paga Minima Nazzjonali fil-ġimgħa ta' impjegat whole-time komparabbli skont il-WRO applikabbli /
Sigħat fil-ġimgħa ta’ xogħol ta' impjegat whole-time skont il-WRO applikabbli

Fejn il-WRO ma tapplikax:
Paga Minima Nazzjonali fil-ġimgħa ta' impjegat whole-time komparabbli  / 40
 
*Impjegati part-time huma intitolati għaż-żidiet mandatorji fuq il-Paga Minima Nazzjonali hekk kif maqbul bejn l-Imsieħba Soċjali fil- 25 t’ Ottubru 2023 fuq bażi pro-rata u bl-istess metodoloġija kif inhi spjegata hawn fuq.

Il-paga minima rilevanti tista' tkun determinata mill-attività ekonomika tal-impriża kif stipulat fil-WRO applikabbli. L-informazzjoni provduta hija intenzjonata għall-informazzjoni ġenerali biss. Id-DIER ippubblika "Resource Pack" li fih jiġbor informazzjoni dwar il-pagi minimi settorjali applikabbli u drittijiet oħra. Tista' tniżżel il-kopja tiegħek billi tikklikja HAWN​

Jekk teħtieġ aktar dettalji sabiex tkun taf taħt liema settur hija kklassifikata l-organizzazzjoni tiegħek, inti ġentilment mitlub/a tagħmel kuntatt mad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg.

​​


Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fl- 10/01/2024.

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem
 Email