Tnaqqis mill-Paga

Tnaqqis mill-Paga


Prinċipal ma jistax jagħmel tnaqqis mill-paga tal-impjegat ħlief meta dan ikun permess mil-liġi jew b'ordni ta’ qorti kompetenti.

Jekk il-prinċipal ma jippermettix li l-impjegat jaħdem is-sigħat kollha fil-ġimgħa, l-impjegat għandu d-dritt li jitħallas il-paga tiegħu fil-ġimgħa sħiħa, kif miftiehem fil-kuntratt tal-impieg.

 
Jekk impjegat jonqos milli jaħdem l-għadd totali ta' sigħat fil-ġimgħa kif miftiehem fil-kuntratt ta' servizz, il-prinċipal jista' jnaqqas mill-paga totali dovuta lill-impjegat dik il-parti li tikkorrispondi mas-sigħat mitlufa biss.

Sakemm ma jkunx miftiehem fi ftehim kollettiv jew speċifikat fil-kuntratt tal-impieg jew f’dikjarazzjoni bil-miktub u awtorizzata mid-Direttur tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg, il-prinċipal ma jistax jimponi multi fuq l-impjegati tiegħu u li jitnaqqsu mill-paga tal-impjegat.
 
Sospensjoni bla paga jew bi ħlas imnaqqas huwa kkunsidrat bħala multa u huwa permess biss jekk huwa miftiehem fil-ftehim kollettiv jew b’awtorizzazzjoni li tkun ingħatat minn qabel mid-Direttur tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg.
 
Jekk impjegat ibiddel minn xogħol part-time għal xogħol full-time jew viċe-versa, u l-istess dmirijiet jitkomplew, ir-rata tal-paga m'għandhiex titnaqqas. Iżda, jekk ikun hemm qbil li d-dmirijiet relatati ġew mibdula, jistgħu japplikaw kondizzjonijiet ġodda inklużi rati differenti ta' paga.
 

​Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fl- 10/04/2019.

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem
 Email