Perjodi ta’ Mistrieħ

Perjodi ta’ Mistrieħ

 

Fejn il-ġurnata tax-xogħol hija itwal minn sitt sigħat, l-impjegat hu intitolat għal mhux anqas minn ħmistax -il minuta mistrieħ sakemm m’hemmx provdut perjodu ta’ mistrieħ itwal b’regolament jew ftehim. Il-prinċipal mhux obbligat li jħallas għal waqfa ta’ mistrieħ għax din mhix kunsidrata bħala ħin ta’ xogħol.
 ​
Perjodu ta’ mistrieħ li jrid jingħata bejn ġurnata ta’ xogħol u oħra
 
Kull impjegat hu intitolat għal perjodu ta’ mistrieħ ta’ kuljum minimu ta’ ħdax (11)-il siegħa konsekuttiva.
 
Mistrieħ fil-ġimgħa
 
Kull impjegat huwa intitolat għal perjodu ta’ mistrieħ fil-ġimgħa ta’ 24 siegħa mhux interrotti flimkien mal-ħdax (11)-il siegħa mistrieħ kuljum f’perjodu ta’ sebat ijiem, jew 48 siegħa konsekuttiva f’perjodu ta’ erbatax (14)-il  ġurnata flimkien mal-ħdax (11)-il siegħa mistrieħ ta’ kuljum.
 
Eċċezzjonijiet

Bħala regola ġenerali, il-perjodi ta’ mistrieħ ta’ kuljum u ta’ matul il-ġimgħa huma obbligatorji. Madankollu, f’ċerti ċirkostanzi speċifikati bil-liġi, jista’ jkun hemm possibilita’ li impjegat ma jieħux il-perjodu ta’ mistrieħ kollu, sakemm perjodi ta’ mistrieħ kompensatorji ekwivalenti jingħataw lil-impjegat konċernat f’ħinijet immedjatament wara l-perjodi maħduma.
 
IMPORTANTI

L ebda-perjodu ta’ mistrieħ ma jista’ jiġi sostitwit b’kumpens ta’ flus. Din iċ-ċirkostanza hi projbita mill-liħi.(ara A.L. 247 tal-2003, ir- Regolamenti dwar l-Organizzazzjoni tal-Ħin tax-Xogħol).

​Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fl- 12/05/2020. 

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem
 Email