Xogħol bix-Xift

Xogħol bix-Xift


Hemm allowance f’ċertu setturi kif indikat fl-Ordni tal-Kunsill tal-Pagi. Wieħed dejjem għandu jiċċekja l-Ordni applikabbli biex ikun jaf kemm u jekk hux intitolat. Ftehim kollettiv, jew klawsola speċifika f’kuntratt tax-xogħol individwali jistgħu jkunu qed jagħmlu referenza ċara għal dan l-allowance.

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem
 Email