Kuntratti għal Żmien Fiss

Kuntratti għal Żmien Fiss


​Kuntratt għal żmien fiss jista jiġi tterminat waqt il-perjodu applikabbli tal-probation tiegħu mingħajr il-ħtieġa li tingħata raġuni. Madankollu, il-parti li tittermina l-kuntratt trid tagħti ġimgħa notice jekk l-impieg jaqbeż xahar.


Meta ma hemmx raġuni ġustifikata biex jintemm impieg definit, il-parti li tikser il-kuntratt hi obbligata li tħallas lill-parti l-oħra somma ugwali għal nofs il-pagi sħaħ li kienu jitħallsu li kieku l-kuntratt tal-impieg baqa’ fis-seħħ.

F’sitwazzjoniijet ta’ sensji fuq il-post tax-xogħol, impjegati fuq kuntratti ta’ żmien fiss huma wkoll affetwati mill-proċeduri ta’ last in/first out fl-istess kategorija, bħal impjegati oħra fuq kuntratti indefiniti. Tali impjegati li jiġu affetwati bis-sensja huma intitolati li jitħallsu l-kumpens kif indikat fil-paragrafu preċedent.

​Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fl- 07/12/2018.