Kuntratti għal Żmien Fiss

Kuntratti għal Żmien Fiss


  • Kuntratt definit huwa kuntratt li għandu l- perjodu tal- impjieg stabbilit billi jkollu data ta’ skadenza.
  • Il- massimu ta’ żmien li jista’ jkun kuntratt fiss huwa t’ erba’ snin, u bit- tibdiliet il- ġodda li saru fil- liġi prinċipali, il- minimu taż- żmien huwa ta’ 6 xhur, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet oġġettivi fuq ċirkostanzi preċiżi u konkreti.
  • Iż- żmien tal- prova għandu jiġi kkalkulat fuq xahrejn (2) għal kull perjodu ta’ sitt (6) xhur fit-terminu tal-kuntratt, bil- massimu tal- perjodu ta’ prova ikun sitt xhur meta kuntratt jaqbeż il- ħmistax- il xahar.
  • Jekk impjegat ikun irid jittermina l- impjieg fuq kuntratt fiss, jekk ikun għadu waqt iż- żmien tal- prova, ikolli jagħti ġimgħa notice, iżda jekk jaqbeż il- perjodu tal- prova, ikollu iħallas nofs il- kumplament tal- kuntratt sa meta jiskadi, sakemm ma jkollux raġuni valida.
  • Jekk il- kuntratt jiġi tterminat min- naħa tal- prinċipal, fi żmien il- prova japplika l- istess ġimgħa notice, u jekk ikun qabeż żmien il- prova, u r- raġuni ta’ terminazzjoni tkun nuqqas ta’ xogħol, ikun irid jiġi mħallas nofs il- kumplament tal- kuntratt.
  • F’sitwazzjoniijet ta’ sensji fuq il-post tax-xogħol, impjegati fuq kuntratti ta’ żmien fiss huma wkoll affetwati mill-proċeduri ta’ last in/first out fl-istess kategorija, bħal impjegati oħra fuq kuntratti indefiniti.
  • L- impjegati ingaġġati fuq kuntratti definiti għandhom l- istess kundizzjonijiet bħal impjegati ingaġġati fuq kuntratti miftuħa u indefiniti, f’ termini ta’ paga, intitolamenti eċċ . , ħlief ċertu eċċezzjonijiet bħar- regoli tat- terminazzjoni.​

​Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fl- 07/02/2023.