Perjodu ta' Notice

Perjodu ta' Notice


Meta impjegat itemm l-impjieg tiegħu waqt li jkun fi żmien ta’ prova, għandu jingħata avviż ta’ ġimgħa. Dan japplika jekk iż-żmien fl-impjieg kien ta’ aktar minn xahar.
 
L-avviż ta’ tmiem tal-impieg jingħata f’każ ta’ kuntratti indefiniti li jkunu għaddew  iż-żmien ta’ prova. Dan l-avviż irid jingħata jew mill-impjegat, jekk ikun ser itemm  l-impjieg, jew mill-prinċipal f’każ ta’ sensja.
 
Il-perjodu tal-avviż jiġi kkalkolat skont kemm l-impjegat kien ilu jaħdem mal-prinċipal b’mod kontinwu kif spjegat hawn taht:

Għal iżjed minn xahar iżda mhux iżjed minn sitt xhur- ġimgħa;

Għal iżjed minn sitt xhur iżda mhux iżjed minn sentejn- ġimgħatejn;

Għal iżjed minn sentejn iżda mhux iżjed minn erba’ snin- erba’ ġimgħat;

Għal iżjed minn  erba’  snin  iżda mhux iżjed minn seba’ snin- tmien ġimgħat;

Għal iżjed minn  seba’  snin,  ġimgħa  waħda addizzjonali  għal  kull  sena jew  parti  minnha sussegwenti ta’ servizz sa massimu ta’ tnax-il ġimgħa;

Jew dawk iż-żminijiet itwal kif jista’ jiġi miftiehem bejn il-prinċipal u l-impjegat fil-każ ta’ karigi tekniċi, amministrattivi, eżekuttivi jew ta’ direzzjoni


F’każ ta’ impjiegi tekniċi, amministrattivi, eżekuttivi u maniġerjali, perjodi itwal ta’ avviż jistgħu jiġu miftehmin bejn min iħaddem u l-impjegat jekk il-paga ma tkunx anqas mid-doppju tal-paga minima.
 

​Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fl- 23/03/2021.​

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem
 Email