Leġislazzjoni Prinċipali

Leġislazzjoni Prinċipali


» Kapitolu 452 - Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali

Avviż ta’ bidu fis-seħħ tal-Att tal-2002 dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali (Att XXII tal-2002) A.L. 362 tal-2002; A.L. 425 tal-2002; A.L. 438 tal-2003​.

Att XXII tal-2002 kif emendat bl-Atti IX of 2003 estratt; III tal-2004; XIX tal-2006; A.L. 427 tal-2007; Att V tal-2009; Att V tal-2011; Att XVI tal-2012​;  u bl-A.L. 426 tal-2012​.    

 

» Kapitolu 343 - Att dwar is-Servizzi ta' Impieg u Taħrig
Konsolidat

Att XXIII tal-2009 - Att biex jistabbilixxi disposizzjonijiet ġenerali li jiffacilitaw it-tħaddim tal-libertà ta’ stabbiliment għal provdituri ta’ servizzi u l-libertà ta’ servizzi fis-suq intern u biex jimplimenta d-Direttiva 2006/123/KE.

Regolamenti dwar Aġenziji tal-Impieg
Konsolidati
A.L. 127 tal-1995​ kif emendat bl-A.L. 96 tal-1997; A.L. 424 tal-2007 (estratt); A.L. 540 tal-2010.

Regolamenti tal-2008 dwar ir-Reġistru għal Impiegi Part-Time A.L. 354 tal-2007.

 
» Kapitolu 267 - Att dwar il-Kummissjoni dwar l-Impjiegi
Konsolidat

Ikklikja Hawn sabiex taċċessa l-paġna dwar il-leġiżlazzjoni sussidjarja marbuta mal-liġijiet t'hawn fuq.

 

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem​
 Email