Ħlas għall-Leave tal-Maternita’

Ħlas għall-Leave tal-Maternita’

 

1.   X'inhi r-raġuni għat-twaqqif tal-Fond Għal-Leave tal-Maternità?

Qabel l-introduzzjoni ta' din il-miżura f'Lulju 2015, dawk li jħaddmu n-nisa kellhom iħallsu l-pagi tal-impjegati tqal tagħhom waqt il-leave tal-maternità. Dan seta’ wassal għal diskriminazzjoni kontra n-nisa peress li seta' kien hemm każijiet fejn min iħaddem jippreferi jimpjega l-irġiel minflok in-nisa sabiex ma jġarrabx l-ispejjeż tal-pagi li jkopru l-erbatax-il ġimgħa tal-leave tal-maternità. Bit-twaqqif tal-Fond Għal-Leave tal Maternita’, kull min iħaddem qed iħallas kontribuzzjoni minima għal kull impjegat/a irrispettivament mis-sess. Dan ifittex li jneħħi kwalunkwe diżinċentiv li jwassal prinċipal biex jimpjega raġel minflok mara. Il-kriterju għall-għażla ta’ impjegat issa huma bbażati biss fuq il-ħiliet individwali tal-kandidat. Il-Fond jintuża wkoll biex jikkumpensa għal-leave tal-adozzjoni skont l-Ordni Dwar Standard Nazzjonali Dwar il-Leave tal-Adozzjoni.​

2.   Din ir-riforma ġabet xi pagament żejjed fil-kontribuzzjoni mill-impjegat?

Dan mhux il-każ. L-ebda impjegat ma jħallas l-ebda kontribuzzjoni għal din is-sistema.

3.   Kif isir il-ħlas mill-prinċipal għal din is-sistema?

L-Għaxar Skeda tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali jiddetermina l-kontribuzzjoni dovuta minn kull min iħaddem għal kull wieħed mill-impjegati tiegħu / tagħha. Din il-kontribuzzjoni tidħol f'fond speċjali, li eventwalment jintuża biex tirrimborża lil min iħaddem li jħallas impjegati fuq leave tal-maternita’. Biex ikun assigurat li din il-kontribuzzjoni hija mmirata għal dan il-għan, linja ġdida tidher fil-formola ta’ ritorn ta' kull xahar li min iħaddem jibgħat lid-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Dan jindika l-ammont li min iħaddem ħallas għal dan il-fond speċjali.

4.   Min jikkontrolla l-pagamenti ta' dan il-fond?

Sabiex ikun hemm trasparenza assoluta, il-Bord tal-Fond huwa magħmul minn tliet membri li jirrappreżentaw lil min iħaddem u membru wieħed li jirrappreżenta lill-Unions. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Finanzi u s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru responsabbli għar-Relazzjonijiet Industrijali huma membri ex officio. Il-Bord jiżgura li min iħaddem iħallas il-kontribuzzjoni rispettiva tiegħu u li  minn żmien għal żmien tiġi riveduta r-rata tal-kontribuzzjoni kif meħtieġ.

5.   X'inhi r-rata tal-kontribuzzjoni?

Meta din il-miżura ġiet introdotta, il-Ministeru tal-Finanzi għamel analiżi fil-fond tar-rata tat-tqala u tan-numru ta’ nisa li japplikaw għall-leave tal-maternità; ir-rata ta ’fertilità; il-pagi u s-salarji li kienu qed jitħallsu lill-impjegati nisa li jibbenefikaw minn dan il-leave u l-ammont totali ta’ impjegati li jinkludu kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa. Dan l-eżerċizzju sar biss fost impjegati tas-settur privat. Minn din l-analiżi, ġie stabbilit li r-rata tal-kontribuzzjoni kellha tkun dik ta’ punt żero tlieta fil-mija (0.3%) tas-salarju bażiku. Din ir-rata ta' kontribuzzjoni tista’ tiġi riveduta.

6.   X'jiġri jekk min iħaddem ma jħallasx il-kontribuzzjoni rispettiva tiegħu / tagħha?

Filwaqt li dawk li jħaddmu huma marbuta li jħallsu lil dawk li japplikaw għall-leave tal-maternità, l-ebda rimborż ma jitħallas jekk jirriżulta li l-kontribuzzjonijiet tal-paga fil-fatt ma tħallsux. Barra minn hekk, min iħaddem huwa soġġett għal pieni u multi skont id-dispożizzjoni tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali.

7.   Dan ifisser li s-settur privat qed iħallas għal dawk l-individwi tas-settur pubbliku li japplikaw għall-leave tal-maternità?

Dan il-fond jintuża biss biex isostni s-sistema għall-impjegati tas-settur privat BISS. Il-Gvern kompla jħallas il-kontribuzzjonijiet kollha meħtieġa għal dawk in-nisa li japplikaw għal-leave tal-maternità. Barra minn hekk, il-Gvern kompla jħallas għal dawk il-ġimgħat ta’ leave li mara hija intitolata’ l fuq mill-erbatax-il ġimgħa msemmija hawn fuq. Dan il-ħlas isir lill-impjegati kollha irrispettivament jekk in-nisa huma impjegati fis-settur pubbliku jew privat.

8.   Din il-kontribuzzjoni titħallas lill-impjegati part-time li l-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali tagħhom ma titħallasx  minħabba li qegħdin f'impjieg full-time ieħor?

Iva. L-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali u r-Regolamenti dwar Impjegati Part-Time jenfasizzaw id-dritt li l-impjegati part-time ikollhom il-leave tal-maternità mħallas fuq bażi pro-rata. Dan ifisser li min iħaddem jista' japplika għal rimborż għal dan il-pagament ladarba titħallas il-kontribuzzjoni korrispondenti.

9.   Min jista' jipprovdi aktar informazzjoni dwar kif tippreżenta talba?

Jekk jogħġbok ibgħat kwalunkwe mistoqsija, imsemmija b'mod ċar bħala "maternity leave trust" f’ dan l-indirizz elettroniku: maternitytrustfund@gov.mt.

Linji Gwida għal min Iħaddem biex jimlew il-Maternity Leave Trust Claim Online Form

1. Ikklikkja hawn​ biex taċċessa l- Maternity Leave Trust Fund Claim Form.

2. Int tiġi dirett lejn Maternity/Adoption Leave Trust Claim.

3. Skrollja 'l isfel sa l-aħħar tal-paġna u int ssib Applika.

4. Hawnhekk iridu jidħlu kredenzjali validi tal-kont tal-ID elettroniku sabiex ikollhom aċċess għall-formola.

Min iħaddem huwa wkoll avżat li biex formoli tal-applikazzjoni jiġu pproċessati mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, id-dokumentazzjoni li ġejja għandha tkun mehmuża mal-formola tal-applikazzjoni:

  • ​​​​​Kopja ta' 3  irċevuti FS5 maħruġa mid-Dipartiment tat-Taxxi Interni, jiġifieri riċevuta waħda għal kull trimestru tat-tqala tal-impjegata li tindika l-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tal-leave tal-maternità.
  • Kopja ta' Payslips għal paga / salarju bażiku gross imħallas minn min iħaddem lill-impjegat matul il-perjodu ta 'erbatax-il ġimgħa tal-leave tal-maternità
  • Kopja tal-Lista tal-Impjegati maħruġa minn Jobsplus (li qabel kienet magħrufa bħala l-ETC).
  • L-FS3 tal-impjegat (jekk l-impjegata li ħadet il-leave tal-maternità kienet fl-impjieg tal-kumpanija matul is-sena ta 'qabel).

Għal għajnuna fil-mili tal-formola online, min iħaddem jista' jċempel fuq tel: 23975253.


DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem​

 Email