Fond għall- Ħlas tal- Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja privata

Fond għall- Ħlas tal- Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja privata

 

1.       X’ inhi r- raġuni għaliex ġie stabbilit l- Fond tal- Ħlas għall-Leave tal-Maternita’, u kif ser jiġi emendat sabiex jirrifletti l- intitolamenti tal- Bilanċ bejn ix- Xogħol u l- Ħajja privata ? 

F’ Lulju tal- 2015, ġie stabbilit l-Fond tal-Ħlas għall-Leave tal-Maternita, u l- imgħallma li kienu jimpjegaw nisa tqal u ħallsuhom l- erbatax- il ġimgħa tal- leave tal- maternità, setgħu jiġu kkumpensati ta’ dawn il- pagi f’ dan il- perjodu.

Dan għen sabiex jiġi eliminati diskriminazzjoni li setgħu iseħħu kontra n- nisa peress li kull min iħaddem iħallas kontribuzzjoni minima fuq kull impjegat irrispettivament mis- sess, sabiex jitneħħa kull diżinċentiv li jwassal imgħallem jimpjega raġel flok mara. Għalhekk, il- kriterja sabiex jintgħażel impjegat huma bbażati fuq il- ħiliey individwali tal- kandidat. 

Il- Fond għall- Ħlas huwa użat ukoll sabiex jiġi ikkumpensat il- leave tal- adozzjoni, skont l-Ordni Dwar Standard Nazzjonali Dwar il-Leave tal-Adozzjoni.

Mit- 2 t’ Awwissu, dan il- Fond għall- Ħlas kien aġġustat sabiex jinkludi l- emendi l- ġodda tal- Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja privata li ġew fis- seħħ bl- Avviż Legali 201 tal- 2022. Għalhekk, Fond tal- Ħlas għall-Leave tal-Maternita’ ġie aġġustat sabiex jinkludi l- kumpens tal- pagi tal- leave tal- paternità u tal- ġenituri f’ każijiet ta’ twelid jew adozzjoni, u fil- każ tal- benefiċċji tal- ġenituri, dan ġie estiż għall- każijiet ta’ fostering ukoll. Għal iktar informazzjoni fuq dawn il- benefiċċji żur hawnhekk.

2.   Din ir-riforma ġabet xi pagament żejjed fil-kontribuzzjoni mill-impjegat?

Dan mhux il-każ. L-ebda impjegat ma jħallas l-ebda kontribuzzjoni għal din is-sistema.

3.   Kif isir il-ħlas mill-prinċipal għal din is-sistema?

L-Għaxar Skeda tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali jiddetermina l-kontribuzzjoni dovuta minn kull min iħaddem għal kull wieħed mill-impjegati tiegħu / tagħha. Din il-kontribuzzjoni tidħol f'fond speċjali, li eventwalment jintuża biex tirrimborża lil min iħaddem li jħallas impjegati fuq leave tal-maternita’. Biex ikun assigurat li din il-kontribuzzjoni hija mmirata għal dan il-għan, linja ġdida tidher fil-formola ta’ ritorn ta' kull xahar li min iħaddem jibgħat lid-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Dan jindika l-ammont li min iħaddem ħallas għal dan il-fond speċjali.

4.   Min jikkontrolla l-pagamenti ta' dan il-fond?

Sabiex ikun hemm trasparenza assoluta, il-Bord tal-Fond huwa magħmul minn tliet membri li jirrappreżentaw lil min iħaddem u membru wieħed li jirrappreżenta lill-Unions. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Finanzi u s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru responsabbli għar-Relazzjonijiet Industrijali huma membri ex officio. Il-Bord jiżgura li min iħaddem iħallas il-kontribuzzjoni rispettiva tiegħu u li  minn żmien għal żmien tiġi riveduta r-rata tal-kontribuzzjoni kif meħtieġ.

5.   X'inhi r-rata tal-kontribuzzjoni?

Meta din il-miżura ġiet introdotta, il-Ministeru tal-Finanzi għamel analiżi fil-fond tar-rata tat-tqala u tan-numru ta’ nisa li japplikaw għall-leave tal-maternità; ir-rata ta ’fertilità; il-pagi u s-salarji li kienu qed jitħallsu lill-impjegati nisa li jibbenefikaw minn dan il-leave u l-ammont totali ta’ impjegati li jinkludu kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa. Dan l-eżerċizzju sar biss fost impjegati tas-settur privat. Minn din l-analiżi, ġie stabbilit li r-rata tal-kontribuzzjoni kellha tkun dik ta’ punt żero tlieta fil-mija (0.3%) tas-salarju bażiku. Din ir-rata ta' kontribuzzjoni tista’ tiġi riveduta.

6.   X'jiġri jekk min iħaddem ma jħallasx il-kontribuzzjoni rispettiva tiegħu / tagħha?

Filwaqt li dawk li jħaddmu huma marbuta li jħallsu lil dawk li japplikaw għall-leave tal-maternità, l-ebda rimborż ma jitħallas jekk jirriżulta li l-kontribuzzjonijiet tal-paga fil-fatt ma tħallsux. Barra minn hekk, min iħaddem huwa soġġett għal pieni u multi skont id-dispożizzjoni tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali.

7.   Dan ifisser li s-settur privat qed iħallas għal dawk l-individwi tas-settur pubbliku li japplikaw għall-leave tal-maternità?

Dan il-fond jintuża biss biex isostni s-sistema għall-impjegati tas-settur privat BISS. Il-Gvern kompla jħallas il-kontribuzzjonijiet kollha meħtieġa għal dawk in-nisa li japplikaw għal-leave tal-maternità. Barra minn hekk, il-Gvern kompla jħallas għal dawk il-ġimgħat ta’ leave li mara hija intitolata’ l fuq mill-erbatax-il ġimgħa msemmija hawn fuq. Dan il-ħlas isir lill-impjegati kollha irrispettivament jekk in-nisa huma impjegati fis-settur pubbliku jew privat.

8.       Is this contribution paid for part-time employees whose social security contribution is not incurred in view of their being in another full-time employment?

Yes. The Employment and Industrial Relations Act and the Part Time Employees Regulations highlight the right that part-time employees have these types of leave paid on a pro-rata basis. This means that employers can apply for a reimbursement for this payment once the corresponding contribution is paid.

9.   Min jista' jipprovdi aktar informazzjoni dwar kif tippreżenta talba?

Jekk jogħġbok ibgħat kwalunkwe mistoqsija dwar ħlasijiet taħt il-work life balance fund lil dan l-indirizz elettroniku: worklifebalancefund@gov.mt

F'każ ta' mistoqsijiet ġenerali oħra fir-rigward tal-avviż legali dwar il-bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja privata jekk jogħġbok uża l-informazzjoni ta' kuntatt li ġejja: 

Freephones 1575 (Impjegati) / 1576 (Min Iħaddem) 

Indirizz elettroniku: info.dier@gov.mt

Linji Gwida għal min Iħaddem biex jimlew il- formoli onlajn

•             Formolatal- Fond għall- Ħlas tal- leave tal- Maternità

•             Formolatal- Fond għall- Ħlas tal- leave tal- Ġenituri/Adozzjoni

•             Formolatal- Fond għall- Ħlas tal- leave tal- Paternità/Paternità-Adozzjoni​

•             Formolatal- Fond għall- Ħlas tal- leave tal- Fostering​


DETTALJI TA' KUNTATT:

 Isem tal-Kuntatt

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg,
121, Triq Melita,
Valletta - Malta,
VLT 1121
Ara l-mappa
 Telefon
1575 Għall-Ħaddiema
1576 Għal Min Iħaddem​

 Email