Applikazzjoni għar-Reġistrazzjoni ta' Trade Union / Assoċjazzjoni tal-Prinċipali

Applikazzjoni għar-Reġistrazzjoni ta' Trade Union / Assoċjazzjoni tal-PrinċipaliLir-Reġistratur tat-Trade Unions,

Valletta


1. Din l-applikazzjoni hija magħmula minn seba' persuni u li isimhom u l-firem rispettivi tagħhom huma mniżżla fir-regoli mehmuża.


Sa fejn nafu aħna ma hemm l-ebda Trade Union / Assoċjazzjoni tal-Prinċipali oħra bħalissa li isimha huwa identiku mal-isem propost jew tant jixbah lil dak l-istess isem li għandu mnejn iġib tfixkil.


Select a date from the calendar.


6. Ir-Regoli tat-Trade Union / Assoċjazzjoni tal-Prinċipali jaħsbu għal dak kollu li jitlob l-Att dwar l-Impjiegi u Relazzjonijiet Industrijali, 2002 (Kap. 452)

huma taħt is-sittax-il sena.

8. L-isem sħiħ, l-eta' u l-indirizz tal-applikanti indikati f'numru 1 hawn fuq qiegħed jiġu mogħtija hawn taħt.

Applikant Numru 1


Applikant Numru 2


Applikant Numru 3


Applikant Numru 4


Applikant Numru 5


Applikant Numru 6


Applikant Numru 7


9. L-isem, l-eta' u l-indirizz ta' kull uffiċjal tat-Trade Union / Assoċjazzjoni tal-prinċipali, bid-deżinjazzjoni partikolari tagħhom (e.ż. President, Segretarju, Teżorier) huma mogħtijin hawn taħt.

Uffiċjal Numru 1


Uffiċjal Numru 2


Uffiċjal Numru 3


Uffiċjal Numru 4


Uffiċjal Numru 5


10. Mehmużin ma' din l-applikazzjoni jinsabu:-

a) Kopja stampata tar-regoli ffirmati mis-seba' applikanti:*   

b) Lista tal-membri li turi l-isem, l-eta' (jekk taħt is-sittax-il sena) u l-indirizz ta' kull membru, u magħha l-formoli ffirmati għad-dħul tal-membri:*