Applikazzjoni għar-Reġistrazzjoni ta' Tibdil Parzjali tar-Regoli

Applikazzjoni għar-Reġistrazzjoni ta' Tibdil Parzjali tar-Regoli

Lir-Reġistratur tat-Trade Unions,
Valletta
Din l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' tibdil parzjali tar-regolament tat-Trade Union / Assoċjazzjoni ta' Prinċipali msemmija hawn fuq hija magħmula mis-seba' membri li isimhom u l-firem rispettivi tagħhom huma inklużi fil-kopja tad-dokument stampat bit-tibdil, ((a) hawn taħt).

Mal-applikazzjoni qed jintbagħtu:-
*a) Kopja stampata bit-tibdil, iffirmata minn kull wieħed mis-seba' membri msemmija hawn fuq.:   
*b) Kopja stampata tar-regolamenti reġistrati li tinkludi t-tibdil.: