Applikazzjoni għar-Reġistrazzjoni tat-Tibdil Sħiħ tar-Regoli

Applikazzjoni għar-Reġistrazzjoni tat-Tibdil Sħiħ tar-Regoli

Lir-Reġistratur tat-Trade Unions,
Valletta
Din l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' tibdil sħiħ tar-regoli tat-Trade Union / Assoċjazzjoni ta' Prinċipali msemmija hawn fuq hija magħmula mis-seba' membri li isimhom u l-firem rispettivi tagħhom huma inklużi fil-kopja tad-dokument, ((b) hawn taħt).

Mal-applikazzjoni qed jintbagħtu:-
a) Kopja tar-regoli li jeżistu mmarkata biex turi fejn u b'liema mode hum mibdula.:*   
b) Kopja stampata tar-regoli l-ġodda.:*