Informazzjoni dwar ir-Reġistratur tat-Trade Unions

Informazzjoni dwar ir-Reġistratur tat-Trade Unions


Id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg iżomm reġistru ta’ Trade Unions u ta’ Assoċjazzjonijiet ta' Prinċipali. Dan jiġi aġġornat kull sena fejn kull Trade Union / Assoċjazzjoni ta’ Prinċipali hija obbligata li tibgħat: in-numru ta' membri bi ħlas li kellha sat-30 ta’ Ġunju ta' dik is-sena partikolari, id-dettalji tal-membri tal-kumitat, kopja tar-rapport annwali u kopja verifikata tar-rendikont finanzjarju.


Ir-Reġistratur tat-Trade Unions jippubblika r-rapport annwali skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 60 (1) tal-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali (Kap. 452).


 
Ikklikja hawn biex taċċessa r-Rapporti Annwali